top of page
Sklo je pro mne subjekt mého vyjádření.
Je prostředkem k dosažení pocitů a myšlenek.
bottom of page